மாலை நேர தங்கம் விலை நிலவரம்

மாலை நேர தங்கம் விலை
நிலவரம்


சென்னையில் மாலை நேர நிலவரப்படி
22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின்
விலை சவரனுக்கு ரூ.360 உயர்ந்து


ரூ.37,248க்கும், கிராமுக்கு ரூ.45
அதிகரித்து ரூ.4,656க்கும் விற்பனை
செய்யப்படுகிறது. வெள்ளியின் விலை
கிராமுக்கு 20 காசுகள் குறைந்து ரூ.
67.50க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Bitnami banner
Bitnami