நம்ம CHENNAI-ல் தமிழ் அவமதிப்பு

நம்ம CHENNAI-ல் தமிழ்
அவமதிப்பு

மெரினாவில் வைக்கப்பட்டுள்ள “நம்ம
CHENNAI” செல்ஃபி மையம் அடையாள
சின்னமாக தெரியவில்லை. மாறாக நம்
தாய் மொழியை அவமதிக்கும் சின்னமாக
நம்ம CHENNAI வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று
வைகோ குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

உலகத்தின்
இணைப்பு மொழிதான் ஆங்கிலமே தவிர,
தமிழுடன் கலப்பில் பிணையும் மொழி
அல்ல என்று கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Bitnami banner
Bitnami