11 அரசு பள்ளி மாணவர்களின் மருத்துவ படிப்பிற்கு உதவி…

11 அரசு பள்ளி மாணவர்களின்
மருத்துவ படிப்பிற்கு உதவி…

புதுக்கோட்டை அரசு பள்ளிகளில்
படித்து மருத்துவ இடம் பெற்ற 11
மாணவர்களுக்கு உதவி செய்யப்படும்
என அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்
அறிவித்துள்ளார்.

11 மாணவர்களுக்கும்
முதலாம் ஆண்டு கல்வி கட்டணம்
உள்ளிட்ட செலவுகளையும் ஏற்பதாகவும்,
அவர்களுக்கு கூடுதல் உதவி
தேவைப்படும் பட்சத்தில் தன்னிடம்
கேட்கலாம் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *