புதிய ஊதிய விதி: மாதச் சம்பளம் குறையும் – அதிர்ச்சி

புதிய ஊதிய விதி: மாதச்
சம்பளம் குறையும் – அதிர்ச்சி

தொழிலாளர்களுக்கான புதிய ஊதிய
விதிகள், அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் ஒன்றாம்
தேதி முதல் அமலுக்கு வரவுள்ளது.
இதனால், தொழிலாளர்கள் மாதந்தோறும்
பெறும் சம்பளத்தின் அளவு குறையும்,
அதேபோல், புதிய நடைமுறையால்
நிறுவனங்களுக்கும் கூடுதல் செலவு
ஏற்படும். ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய
பே-ஸ்லிப்பை எடுத்து பார்த்தால்
எளிதாக புரிந்துகொள்ள முடியும்.

மொத்த சம்பளத்தில் அடிப்படை
சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படையின்
அளவு குறைவாகவும், இதர சலுகைகள்
அதிகமாகவும் இருக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Bitnami banner
Bitnami