சக்கரவல்லி கிழங்கு நீரிழிவு நோயாளிகள் உண்ணலாமா?

சக்கரவல்லி கிழங்கு நீரிழிவு நோயாளிகள் உண்ணலாமா? சக்கரவல்லி கிழங்கு இயற்கையான சர்க்கரை உள்ளடக்கம் உள்ளது. இது ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது. ஆனால் நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இதை

Read more