சாப்பிட்டால் சிறுநீரக கற்களின் ஆபத்து!

சாப்பிட்டால் சிறுநீரக கற்களின் ஆபத்து! சிறுநீரக கற்கள் உருவாகாமல் தடுக்க உணவில் என்ன முன்னெச்சரிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும்? மருத்துவர் பதில்: ஆக்ஸலேட்டுகள் கால்சியத்துடன் இணைந்து சிறுநீரக கற்களை

Read more