மசூதிகளில் துஹ்ர் தொழுகை இன்று மீண்டும் தொடங்கும்!

மசூதிகளில் துஹ்ர் தொழுகை இன்று மீண்டும் தொடங்கும்! நாடு முழுவதும் உள்ள மசூதிகளில் துஹ்ர் தொழுகை ஞாயிற்றுக்கிழமை மீண்டும் தொடங்கும். முன்னதாக, விடியல் பிரார்த்தனை தொடங்கியது. இருப்பினும்,

Read more