“வெண்டைக்காய்” ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது..

“வெண்டைக்காய்” ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது.. வெண்டைக்காய் ஒரே நேரத்தில் பரவலாகக் கிடைக்கிறது. விலையும் குறைவு. இது சாதாரண மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய காய்கறி. இதை தவறாமல் சாப்பிடுவதால் புத்திசாலித்தனம்

Read more