சிம்பு திரைப்படம் ‘ஈஸ்வரன்’ சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளது!

சிம்பு திரைப்படம் ‘ஈஸ்வரன்’ சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளது! திரைப்பட படப்பிடிப்புக்கு பாம்புகளை பயன்படுத்தக்கூடாது. படத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பாம்பு உண்மையான பாம்பு என்று கண்டறியப்பட்டால், வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ்

Read more