செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமான ஏவுதல்: இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளின் சாதனையை பிரதமர் பாராட்டுகிறார்!

செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமான ஏவுதல்: இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளின் சாதனையை பிரதமர் பாராட்டுகிறார்! பி.எஸ்.எல்.வி-சி -49 ராக்கெட் ஏவப்பட்ட இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பு (இஸ்ரோ) மற்றும் அனைத்து விஞ்ஞானிகளுக்கும்

Read more